Audyty / Badania

BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Podstawowym zadaniem, jakie stawia sobie firma PROWIZJA jest badanie sprawozdań finansowych i wydawanie o nich opinii audytorskich. Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz normami zawodowymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek o różnych formach prawnych taki jak: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki cywilne, firmy osób fizycznych, jednostki samorządu terytorialnego, SP ZOZ i inne.

Termin realizacji badania i jego szczegółowy harmonogram zależą od zakresu i skali działalności badanego podmiotu oraz daty podpisania umowy o badanie. Staramy się przy tym w możliwie największym stopniu uwzględniać wymagania naszych Klientów, zachowując naszą zawodową niezależność.

DO POBRANIA: PAKIETY SPRAWOZDAWCZE- BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2019 ROK:

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok - pakiet sprawozdawczy - kierownik jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok - pakiet sprawozdawczy - dział księgowości

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - pakiet sprawozdawczy dla jednostek budżetowych

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - pakiet sprawozdawczy dla jednostek budżetowych-bilans z wykonania budżetu

 

AUDYTY FUNDUSZY UE

uniaAUDYTY PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W ramach świadczonych usług audytorskich oferujemy również audyty projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Audyty są przeprowadzane zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing – ISA) jako audyty zgodności z założeniem, że warunki programu są nadrzędne wobec standardów ogólnych (standardy rachunkowości lub standardy odnośnie systemów zarządzania).

Dla naszych Klientów przeprowadzaliśmy audyty projektów na ponad 20 mln zł w ramach następujących programów:

  • 6 i 5 Program Ramowy UE,
  • SPORZL- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,
  • ZPORR- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
  • PO KL- Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

BADANIA/ANALIZY/DORADZTWO

W ramach naszej proponujemy naszym klientom  dodatkowe usługi :

  • badanie planu przekształcenia firmy,
  • biznesplany,
  • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe - w tym wyceny majątkowe,
  • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  • wsparcie w zakresie przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków UE.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług - Kontakt

Logowanie tylko dla naszych audytorów

Copyright © 2023 Prowizja Sp. z o.o.
Created by EasyIT