O Firmie

MEDAL 15 LAT

Biuro Audytorskie ProWizja Sp. z o.o. w Krakowie jest firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka powstała w sierpniu 2000 roku i została wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia we wrześniu 2000 roku pod nr: H/B 9754, następnie do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 21 sierpnia 2002 pod nr 0000125816. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Biura w Krakowie firmy: Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Rachunkowości „PRECYZJA” Sp. z o.o. w Warszawie, w którego strukturach istniało od 1993 roku.

 

Profesjonalizm w działaniu

W wykonaniu statutowego zakresu działalności zatrudniamy wykwalifikowanych i doświadczonych biegłych rewidentów, rzeczoznawców, informatyków i księgowych, którzy doskonalą swój warsztat na wewnętrznych szkoleniach przeprowadzanych w ramach Spółki.

Jako firma audytorska posiadamy niezbędne kwalifikacje do rzetelnej i fachowej obsługi powierzonych nam zagadnień w zakresie wynikającym z przedmiotu działalności naszej Spółki. 

Misją naszej firmy jest dostarczanie naszym klientom wysokiej jakości usług prowadzonych w sposób rzetelny przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji personelu firmy celem podnoszenia jakości usług i satysfakcji naszych Klientów.

Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp.z o.o. jest zarejestrowana w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 2474, oraz posiada uprawnienia FEE- Federation des Experts Comptables Europeens, jak i IFAC - International Federation of Accountants.

Zobacz certyfikat

W tegorocznej edycji prestiżowego rankingu „Rzeczpospolitej" najlepszych firm audytorskich w Polsce nasza firma zajęła 35 miejsce:

Zobacz ranking

Sprawozdanie z przejrzystości działania

Stosownie do wymogu przewidzianego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego zamieszczamy poniżej sprawozdanie z przejrzystości działania. Sprawozdanie dotyczy roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2018 r.

Zobacz Sprawozdanie za 2018 rok

Zobacz Sprawozdanie za 2019 rok

Copyright © 2023 Prowizja Sp. z o.o.
Created by EasyIT