Usługi księgowe

W ramach struktur naszej firmy prowadzimy BIURO RACHUNKOWE.

Działalnością Biura kieruje Pani mgr Joanna Bulsza - posiadająca certyfikat Ministerstwa Finansów nr 31484/2008.

Usługi księgowe świadczone przez naszą firmę są prowadzone przez doświadczony personel, przy wsparciu biegłych rewidentów.

 

Oferujemy pełny zakres usług księgowych i finansowych:

  • usługi księgowe w tym: prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość), księgi przychodów i rozchodów,  sporządzanie deklaracji VAT, sporządzanie zeznań podatkowych PIT/CIT, sporządzanie sprawozdań finansowych okresowych i rocznych (w tym bilans i rachunek wyników), reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi, przygotowanie dla Klienta wniosków o wydanie interpretacji podatkowych w jego imieniu;
  • dla Klientów anglojęzycznych: prowadzenie księgowości, możliwość przygotowywania sprawozdań okresowych (bilansu i rachunku wyników) w języku angielskim, codzienna komunikacja i wsparcie doradcze w języku angielskim;
  • kompleksowa obsługa księgowo-finansowa projektów finansowanych z funduszy europejskich, w tym: przygotowanie wniosków o płatność, rozliczanie wydatków kwalifikowalnych zgodnie z wytycznymi i zatwierdzonym budżetem projektu, monitorowanie postępu finansowego projektu, przygotowanie zestawień wymaganych zgodnie z wytycznymi programu, księgowanie dokumentów finansowych projektu;
  • prowadzenie spraw płacowych Klienta, w tym: rejestrowanie i wyrejestrowywanie do/z ubezpieczeń społecznych pracowników i osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, przygotowywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, przygotowywanie imiennych zestawień RMUA, sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń, sporządzanie rocznych deklaracji dla płatnika podatku dochodowego PIT-4R, przygotowywanie rocznych deklaracji dla pracowników i osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych w firmie Klienta PIT-11/8B, IFT (dla osób zagranicznych);

Dodatkowe usługi:

  • przygotowanie dla Klienta wniosków o wydanie interpretacji podatkowych w jego imieniu;
  • opracowanie polityki rachunkowości firmy Klienta;
  • fakturowanie na zlecenie Klienta: wystawianie faktur proforma oraz faktur sprzedaży.

 

Platforma internetowa dla klientów

W cenie usług księgowych oferujemy Państwu nowoczesne rozwiązanie- platformę internetową, na której można wystawiać faktury VAT, oraz mieć stały dostęp do zeskanowanych dokumentów firmy (faktury zakupu, sprzedaży, itp.).

Nasza firma realizuje usługi księgowe oraz płacowo - kadrowe za pomocą programu OPTIMA firmy ComArch.     COMARCH ERP OPTIMA

Proponowane dla Klienta ceny są ustalane indywidualnie, w zależności od zakresu usług oraz liczby dokumentów. Ceny prowadzenia książki przychodów i rozchodów rozpoczynaja się od 119 zł, a ksiąg handlowych 399 zł.

 

Zachęcamy do kontaktu z nami, przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.

 

Biuro polecane przez iKsiegowosc24

Copyright © 2023 Prowizja Sp. z o.o.
Created by EasyIT